De kleine lettertjes

Bij het boeken van een sessie ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.

Sociale media !
De foto’s mogen voor persoonlijk gebruik op sociale media (facebook/instagram/ectect) gepost worden maar enkel met naamsvermelding van de fotograaf (Stephanie Bongers Fotografie) en ZONDER EIGEN filters en/of nabewerkingen!

Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, socialmedia, wedstrijden, reclame etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden anders dan is aangeleverd online te plaatsen of af te laten drukken, bijvoorbeeld bewerkt, met filters en/of bijgesneden.

Copyright
Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Stephanie Bongers Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Betaling en facturen
Betaling dient voldaan te zijn tenminste 2 dagen voorafgaande de fotosessie. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Annulering
Bij annulering van een opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Levering en verzending
Voor levering van producten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.